Публикации

Корица на списание "Икономически Изследвания"

Специален брой на списание Икономически изследваия на БАН посветен на резултатите от проекта.

Списанието се индексира и реферира от Journal of Economic Literature/EconLit, както и RePEc, EBSCO, SCOPUS. Списанието се разпространява и електронно, чрез най-голямата виртуална библиотека за списания от Централна и Източна Европа – CEEOL на адрес https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=977

Книжка 2 / 2018 г. включва следни статии на екипа от проекта:

Andrey Nonchev, Marieta Hristova – Segmentation of Returning Migrants 

Rafael Viruela – To Return or Not to Return: Migration Strategies of Bulgarians in Spain in the Last Decade 

Vesselin Mintchev, Venelin Boshnakov – The Choice of Bulgarian Migrants – Stay or Leave Again? 

Irena Zareva – Policies for Encouraging the Return of Bulgarian Migrants to Bulgaria 

Maria Bakalova, Mihaela Misheva – Explanations of Economic Rationality Challenged: Contemporary Return Migration to Bulgaria 

Irena Zareva – Returning migrants – Effects on the Labour Market in Bulgaria 

Сборник с доклади от научна конференция "Завръщащите се мигранти"

Сборник с доклади от научна конференция “Завръщащите се мигранти”

Други публикации на екипа по проекта: