Испано-български семинар на тема „Миграция“

На 27 09. 2017 г. генералният консул на България във Валенсия откри
испано-български семинар на тема „Миграция“.

Събитието беше организирано от Факултета по Икономика на Валенсианския Университет, Института за Икономически Изследвания при БАН и  катедра “Икономическа социология” УНСС – София.

Част от българскатa делегация бяха проф. д-р Веселин Минчев, член на научния съвет на Икономическия Институт на БАН и ръководител на делегацията, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа Социология“ в УНСС, доц. Венелин Бошнаков – УНСС, доц. Мария Бакалова и асистент Мариета Христова, също от УНСС. От испанска страна в семинара взеха участие Хосе Мануел Пастор, декан на Факултета по Икономика и домакин на мероприятието, Франциско Муньос Мургуй, вицедекан, проф. Раул де Арриба Буено и други испански учени.

Цолов и проф. Франциско Муньос Мургуй, заместник декана на Факултета по Икономика на Университета на Валенсия. Българските участници изнесоха две презентации. Първата бе на тема „Return migration in Bulgaria – methodological aspects and some preliminary empirical evidence“, подготвена и представена от доц. Нончев, доц. Бакалова и ас.д-р Христова. Презентацията бе фокусирана върху същностни и методологически аспекти на проекта „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност“. Беше представен обзор на състоянието на изследванията на завръщащите се мигранти в България, както и наличните статистически данни, свързани със завръщането на мигранти-български граждани в България, техния социално-демографски профил и типологизирането им. Втората презентация на тема „Bulgarian community in Spain (will the Bulgarians return from Spain?)“ бе изнесена от доц. Бошнаков и проф. Минчев, които представиха резултати от свое изследване върху профила на българските имигранти в Испания и нагласите сред тях за завръщане в България или оставане в Испания. Испанските участници в семинара – преподаватели и изследователи от Университета на Валенсия и Университета Кастия ла Манча – представиха доклади за интеграционните политики в Европейския съюз и за географската мобилност и динамиката на профила на българските имигранти в Испания през последните 10 години. Събитието бе отразено и на страницата на българското Министерство на външните работи

В рамките на работното посещение в Испания, преподавателите от УНСС проведоха срещи и обсъждаха въпроси за българската имиграционна общност в Испания с проф. Хоакин Аранго, директор на Център за изследване на миграцията и гражданството към Изследователския институт „Ортега-и-Гасет“ в Мадрид, с г-н Цветелин Цолов, генерален консул на Република България във Валенсия и с г-ца Богдана Мараджийска, издателка на българския вестник в Испания „Нова дума“ с офис в Мадрид.

Среща на екипа с проф. Хоакин Аранго в Изследователския институт “Ортега-и-Гасет”
Неформален разговор на участниците преди започване на семинара