Изследвания

Национално анкетно изследване „Завърналите се мигранти в България“

Дълбочинни интервюта със завърнали се мигранти

„Автобусно“ изследване сред пътуващи/заминаващи в различни транспортни точки

https://www.researchgate.net/publication/332593591_USTOJCIVOST_NA_ZAVRSANETO_I_RE-EMIGRACIA_PERSPEKTIVITE_NA_ZAVRSASITE_SE_V_BLGARIA

Фокус група с експерти по миграционна проблематика

http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/18025/%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0.html