Екип

Ръководител на проекта:

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев , катедра “Икономическа социология”, УНСС

Екип на проекта: