Начало

Завръщащите се мигранти:
стратификация и сегментация на икономическата мобилност

УНСС Лого
Катедра Икономическа Социология Лого
БАН Лого

Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН05/6 от 14.12.2016 г.